Farmaceitiskā aprūpe un tās pilnveidošanas nozīme Latvijas aptiekās

Autors: dace , Publicēts: septembris 10, 2012

Farmācijai kā nozarei un aptiekai kā konkrētai dzīves telpai tiek dota nepārprotama iespēja strauji mainīties.

Ir daudz vispārpieņemtu farmaceitiskās aprūpes definīciju taču jaunākā no tām skan šādi:“Farmaceitiskā aprūpe ir balstīta uz atbildīgu zāļu terapijas sniegšanu, lai sasniegtu noteiktu rezultātu, kas uzlabo pacienta dzīves kvalitāti “(Hepler un Strand, 1990). Pieņemot šo definīciju 1998. gadā FIP pievienojusi vienu nozīmīgu grozījumu:“panākt noteiktu rezultātu, kas uzlabo vai saglabā pacienta dzīves kvalitāti“. Lai izpildītu šo pienākumu, farmaceitam ir jāspēj uzņemties daudz dažādus  pienākumus.

Latvijā, veselības aprūpes patērētājs mazāk jūtas kā pacients, vairāk kā veselības aprūpes uzņēmējdarbības objekts, jo veselība draud pāraugt par lielāko uzņēmējdarbības veidu pasaulē. Veselības aprūpes patērētājs kļūst arvien izglītotāks, un sarūk starpība starp veselības profesionāļa un patērētāja zināšanām par veselību un zālēm. Faktiski nobriedusi revolucionāra situācija, kad pacients vairs negrib, bet farmaceits vairs nevar dzīvot un darboties pa vecam. Farmaceitam jānosaka jauni mērķi savai darbībai un skaidri jāsaskata to sasniegšanas ceļi. Īstais ceļš ir izzināt un apmierināt cilvēku reālās vajadzības. Tas ko lielākoties cilvēkam vajag, ir droša, efektīva un racionāla medikamentozā terapija un individuāla pieeja. Pārāk ilgi ir pievērsta uzmanība tieši pašām zālēm būtu pienācis laiks pievērst lielāku uzmanību tieši pacientu atveseļošanās gaitai, farmaceitam jāredz pacienta atveseļošanās process. Monitorējot pacientu, veicot izskaidrošanu, risinot ar zāļu lietošanu radušās problēmas un profilakses pasākumus. Farmaceitiskā aprūpe nozīmē izstrādāt individuālu farmakoterapijas plānu un īstenot to, uzņemoties daļu atbildības par farmakoterapijas efekta sasniegšanu un efekta stabilu noturību.

Farmācijas jomu Latvijā reglamentē 1997.gada 10. aprīlī pieņemtais Farmācijas likums. Pašlaik farmaceitiskās aprūpes veikšanu Latvijas Republikā tiek reglamentēta tikai Ministru kabineta noteikumu līmenī. Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.71,”Par Farmācijas nacionālā regulējuma koncepciju”, Veselības ministrijai jāsagatavo un veselības ministram līdz 2013.gada 31.decembrim jāiesniedz noteiktā kārtībā Ministru kabinetā Farmaceitiskās aprūpes likumprojektu. Izstrādājot Farmaceitiskās aprūpes likumprojektu un izvērtējot regulējamos jautājumus, Farmācijas likuma kompetencē saglabāsies tikai tie jautājumi, kas skar zāļu apriti, bet pakalpojumu sniegšanas regulējums nonāks Farmaceitiskās aprūpes likuma kompetencē. Tādējādi Farmācijas likuma nosaukums kļūst plašāks par tā regulējamo jomu. Ņemot vērā iepriekš minēto, Veselības ministrija ir nonākusi pie atzinuma, ka ir lietderīgi veidot divus jaunus likumus – Farmaceitiskās aprūpes likumu un Zāļu aprites likumu, kas aizvietotu Farmācijas likumu.

Latvijā, Farmācijas likums definē, ka farmaceitiskā aprūpe ir veselības aprūpes sastāvdaļa, ko savas kompetences ietvaros veic farmaceits, sniedzot farmakoterapeitiskās konsultācijas, informāciju par zālēm un to lietošanu. Šajā aprūpē ietilpst arī uzraudzība par aptiekas pastāvīgo apmeklētāju zāļu lietošanu, zāļu un citu veselības aprūpes, profilakses un veicināšanas produktu izplatīšana, zāļu izgatavošana, veselības veicināšanas un slimību profilakses propagandēšana, balstoties uz jaunākajiem zinātnes sasniegumiem un ievērojot apmeklētāju intereses, kā arī apmeklētāju datu aizsardzības nodrošināšana savas kompetences ietvaros. Arī likumprojektā un 2010. gada 23. martā pieņemtajos aptieku atvēršanas un darbības noteikumos (LR MK noteikumi  Nr. 288) ir atsevišķa nodaļa, kas veltīta tieši farmaceitiskajai aprūpei, kurā minēts, ka farmaceita pienākums ir nodrošināt kvalitatīvu apmeklētāja farmaceitisko aprūpi. Ievērojot patērētāju intereses, farmaceits sniedz apmeklētājam nepieciešamās konsultācijas un darbu aptiekā un aptiekas filiālē organizē tā, lai sarunas ar apmeklētāju noritētu efektīvi un bez traucējumiem, ja nepieciešams, nodrošinot sarunu konfidencialitāti.

Tad nu mums farmaceitiem un veselības aprūpē iesaistītajiem ir jāpieliek daudz pūļu un vēlme mainīties, lai sasniegtu pasaules līmeni, jo farmaceitiskās aprūpes veikšanai aptiekā ir ļoti daudz šķēršļu un traucējošu faktoru, sākot ar farmaceitu zināšanām par aprūpes sniegšanu un beidzot ar viss svarīgāko sakārtotu likumdošanu.

Atbildēt

Jums ir jāielogojas lai atstātu komentārus.