Kas jāņem vērā farmaceitiem- nodrošinot veiksmīgu sadarbību ar pacientu?

Autors: dace , Publicēts: jūlijs 10, 2012

Ievērojot visus „saskarsmes zelta standartus”, kas ir efektīvas saskarsmes priekšnoteikums, farmaceits aptiekā var nodrošināt pilnvērtīgu farmaceitisko aprūpi. Lai nodrošinātu daudzus no svarīgiem farmaceitiskās aprūpes elementeim  un tos īstenotu dzīvē, farmaceitam, kā aprūpes dalībniekam jāpārvalda saskarsmes māksla, prasme veidot saskarsmi un sarunāties ar pacientiem. Saskarsme ir informatīva mijiedarbība. Pati tās struktūra ir veidota tā, ka var rasties arī dezinformācija- nepatiesa informācija. Nepietiekama informācija var ietekmēt gan zāļu farmakoterapetisko efektu, ja zāles netiek lietotas pareizi, gan apdraudēt pacienta dzīves kvalitāti, ja netiek ievēroti svarīgi faktori veselības uzturēšanā. Farmaceitam jāsniedz nepārprotama informācija pacientiem par recepšu un bezrecepšu zālēm, kā arī medicīniskajām ierīcēm, uzsvaru liekot uz katra pacienta līdzdalību, informācijai jābūt pielāgotai katra indivīda vajadzībām un farmaceitam jābūt klienta palīgam tās izpratnē[2,3].

1.            Tiekoties ar pacientu vienmēr ir jāprot nodibināt kontaktu, uzzināt nepieciešamo informāciju no pacienta, izvērtējot pacienta problēmas, demogrāfiskos datus, pieredzi zāļu lietošanā un klīnisko informāciju. Farmaceitam jāprot pieņemt racionālu lēmumu par pacienta zāļu terapiju, izvērtēt pacienta nepieciešamību pēc zālēm (indikācijas, efektivitāte, drošums). Sniedzot farmaceitisko aprūpi, farmaceitam jāizvēlas efektīvākās un pacientam piemērotākās zāles, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar ārstu. Farmaceita izvēli nedrīkst ietekmēt zāļu cena un piecenojuma apmērs, kas paliek aptiekai, kā arī nav pieļaujams pildīt aptiekas īpašnieka norādījumus par zāļu ieteikšanu vai pārdošanu, kas var būt pretrunā ētiskai un profesionālai farmaceitiskai darbībai[1].

2.            Pacientam ir jānosaka vecums, dzimums, izglītības līmenis utt. — tas jāņem vērā viemēr. Farmaceitam aptiekā viemēr jāpievērš uzmanība tādiem  traucējošiem saskarsmes faktoriem, kā dzirdes, redzes traucējumi, īpaši gados vecākiem pacientiem, valodas barjera, tāpat komunikāciju var ietekmēt apkārtējie trokšņi vai ar veselību saistītas delikātas tēmas, kas nelabprāt tiek apspriestas publiskā telpā. Ļoti svarīgi ir nodrošināt pacientu ar informāciju par zālēm un to lietošanu, tai skaitā ar rakstisku informāciju, īpaši ja pacients lieto vairākas zāles vai preparātus vienlaicīgi. Tādēļ, zāļu lietošanas uzraudzības ietvaros, farmaceitam konsultācijās un sadarbībā ar klientu vienmēr jāpārliecinās, ka klients apzinās savu līdzatbildību par to datu pareizību un pilnīgumu, uz kuru pamata pieņem lēmumu par zāļu lietošanu. Īpaši tas attiecināms uz bezrecepšu zālēm, kuras lieto pašārstēšanās nolūkos, kā arī uz zālēm, kas iegādātas citā aptiekā[9]. Klientu konsultācijas standartā jāiekļauj sekojoši astoņi nosacījumi:

 1. Kontakta dibināšana;
 2. Klientu vajadzību izpēte;
 3. Piedāvājums;
 4. Atšķirību skaidrošana;
 5. Lietošanas rekomendācijas;
 6. Papildus darbības medikamentu efektivitātes sekmēšana;
 7. Klienta izvēles precizēšana un samaksas iespējas;
 8. Konsultācijas nobeigums[4].

Konsultācijas standartu kritēriju darbības un vēlamie panākamie rezultāti apkopoti  tabulā:

Tabula

Klientu konsultācijas standartshēma[4]

Darbības Rezultāts
1. Kontakta dibināšana a)piemērota poza            b)acu kontakts   c)sasveicināšanās        d)palīdzības piedāvājums a)savstarpējas uzticēšanās veicināšana              

b)orientācija uz klientu

2. Klientu vajadzību izpēte a)klienta pamatpieprasījuma                 noskaidrošana         b)precizējošie jautājumi(Par klientu, simtomiem, medikamentiem, lietošanu)      c)nepieciešamības gadījumā konsultācija ar citu speciālistu a)rūpes par klientub)tiek paaugstināta piemērotākās izvēles iespēja
  3. Piedāvājums a)medikamentu demonstrācija      b)vairāku iespēju(medikamentu) piedāvājums a)klienta informēšana b)patstāvīgas izvēles iespēja
4. Atšķirību skaidrošana a)pamatatšķirību skaidrošana(pēc iedarbības,lietošanas utt.) b)papildus paskaidrojumi a)klienta patstāvīgas izvēles akceptēšanab)patstāvīgas izvēles respektēšana
5. Lietošanas rekomendācijas a) vispārējas rekomendācijas       Cik daudz?                                   Cik bieži?                                     Kad? utt.b)specifiskas rekomendācijas a)tiek sekmēta preparāta optimālas iedarbības iespēja

b)iespējamo blakusparādību mazināšana                                c) rūpes par klientu

6. Papidu darbības medikamentu efektivitātes sekmēšanai a)papildu iespēju piedāvājums:         medikamentozas                   nemedikamentozas                       b)papildu iespēju paskaidrojums a)tiek paaugstināta preparāta optimālās iedarbības iespēja un iespējamo blakņu samazināšana b)rūpes par klientu
7. Klienta izvēles precizēšana + samaksa a)precizējošie jautājumi               klienta karte                             polise utt. a)precīza klienta vēlmes izpratne                            b)rūpes par klientu
8. Konsultācijas nobeigums a)atvadīšanās a)cieņa pret klientu

Vēres

1.         LFB(Latvijas Farmaceitu Biedrība: Farmaceitu ētikas kodekss)[tiešsaiste].-[atsauce 25.03.2012.].Pieejams:http://www.farmaceitubiedriba.lv/lv/dokumenti/latvijasfarmaceitu-etikas-kodekss

2.         Ķilkuts G.,Veselības aprūpes un veselības veicināšanas iesaistītā personāla in pacienta komunikācijas prasmju pilnveidošana: mācību materiāls/ Rīga-2009[teišsaiste].-[atsauce 10.12.2011.].Pieejams:http://www.talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/file/MPIC%2065.pdf

3.         Vītola A., Farmaceitiskā aprūpe farmaceitu izglītības sistēmā//Materia Medica-2000.-Nr.11-lpp.35-36.

4.      Krīgere L,Vrubļevska K, Profesionālās kvalifikācijas pilnveidošana kvalitatīvas farmaceitiskās aprūpes nodrošināšanai: mācību materiāls/ Latvijas ārstu biedrība-Medicīnas apgāds-Rīga-2010.

Viens komentārs par “Kas jāņem vērā farmaceitiem- nodrošinot veiksmīgu sadarbību ar pacientu?”


 1. pipetka teica:

  Labdien,meitenes,
  ko jus darat tas tießi ir apbrinojami, turpiniet arí talák, lai jums veicas,
  es busu tikai par jums

Atbildēt

Jums ir jāielogojas lai atstātu komentārus.