Pārtikas produktu marķējuma teksta iztrāde

Pārtikas joma ir viena no stingrāk reglamentētajām jomām ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā, tieši tāpēc, ka tā vistiešākajā veidā ietekmē patērētāju. Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, par pārtikas nekaitīgumu un kvalitāti atbildīgs ir pārtikas apritē iesaistītais uzņēmums.

Katru dienu Pārtikas un veterināra dienesta (PVD) inspektori veic pārtikas uzņēmumu pārbaudes. Katrai pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu grupai ir noteikts minimālais pārbaužu biežums gadā. PVD izvērtē katra konkrētā uzņēmuma riska faktorus, iepriekšējo inspekciju rezultātus un arī iedzīvotāju sūdzības. Saņemot patērētāju sūdzības, informāciju no citām iestādēm vai iespējama riska gadījumos tiek veiktas ārpuskārtas pārbaudes. Gadījumos, ja uzņēmumi neievēro normatīvo aktu prasības, PVD inspektoriem ir tiesības piemērot sankcijas – brīdinājumu, naudas sodu, produktu izplatīšanas apturēšanu vai izņemšanu no apgrozības, līdz pat uzņēmuma darbības apturēšanai. Tāpēc ļoti svarīgi ievērot visus noteiktos tiesību aktus un tajos noteiktās prasības katrai pārtikas grupai ne tikai ražošanas posmā, bet arī marķēšanas un noformēšanas posmā.

ES regula no 2016. gada 13. decembra

Jaunā ES regula par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem, kas stājās spēkā jau 2014. gada 13. decembrī un pilnībā tā jānodrošina no 2016. gada 13. decembra. Regula nosaka vispārīgās prasības par atbildību un nosaka kārtību, kā pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem ir jāsniedz informācija gala patērētājiem. Galvenās marķēšanas prasības papildina vairāki noteikumi, ko piemēro visiem pārtikas produktiem īpašos apstākļos vai noteiktām pārtikas produktu kategorijām. Turklāt ir vairāki īpaši noteikumi, ko piemēro īpašiem pārtikas produktiem.

Tiesību aktos par pārtikas produktu informāciju prasīta obligātā pārtikas produktu informācija, tas jo īpaši attiecas uz informāciju, kura ietverta vienā no šīm kategorijām:

  • 1. Informācija par pārtikas produkta identitāti un sastāvu, īpašībām vai citām pārtikas produkta pazīmēm;
  • 2. Informācija par patērētāju veselības aizsardzību un drošu pārtikas produktu lietošanu. Jo īpaši tas attiecas uz informāciju par:
  • 2.1. sastāva īpašībām, kas var būt kaitīgas veselībai vai noteiktām patērētāju grupām;
  • 2.2. derīgumu, glabāšanu un drošu izmantošanu;
  • 2.3. ietekmi uz veselību, tostarp riskiem un sekām saistībā ar pārtikas produktu kaitīgu un bīstamu lietošanu;
  • 3. Informācija par uzturvērtības īpašībām, kas dotu iespēju patērētājiem, tostarp ar īpašām uztura prasībām, veikt apzinātu izvēli.

 

Šodien arvien biežāk patērētājs ir tas, kurš ļoti lielu vērību pievērš marķējumam. Patērētājam svarīgi lietot kvalitatīvus produktus. Pārtikas produktu marķējumam jābūt skaidram un saprotamam, lai nodrošinātu pareizu marķējumu visiem patērētājiem, kuri vēlas veikt labāk apzinātu izvēli attiecībā uz pārtiku un uzturu. Pētījumi liecina, ka laba salasāmība ir svarīgs faktors, lai iedzīvotāji varētu ņemt vērā informācijas norādes, un grūti salasāma informācija, kļūdas, nekorektas norādes par produktiem un to sastāvdaļām( jo īpaši palīgvielām) ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc patērētāji nav apmierināti ar pārtikas produktu un to marķējumu. Tāpēc bieži izsaka sūdzības.

Kvalitatīvs pārtikas produkta marķējums ir kā apliecinājums tam, ka pārtikas apritē iesaistītais uzņēmums spēj nodrošināt nepieciešamo paškontroli un veidot kvalitatīvu produktu apriti atbilstoši visu tiesību aktu prasībām.

 

Bezmaksas konsultācijas

Izmanto iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas klātienē. Mēs sniegsim informāciju par pārtikas produktu nozares specifiku, mūsu pakalpojumiem un sasniegtajiem rezultātiem. Maksimāli pielāgosim pakalpojumu Jūsu prasībām. Noskaidro vairāk par pakalpojumu!


Ievadi telefona numuru vai e-pasts adresi*Ievadi vārdu vai kompānijas nosaukumu** bez surogātpasta! Kontaktinformācija tiks izmantota tikai bezmaksas konsultācijai.

Vairāk informācijas uzzināsiet sazinoties ar “Infarma” ekspertiem.

Vairāk informācijas, zvanot +371 28818603 vai rakstot uz info@infarma.lv !

… Spied šeit un apskati pakalpojumu sarakstu.

Atbildēt

Jums ir jāielogojas lai atstātu komentārus.