Veselības kontrole un tās testu, ierīču nozīme farmaceitiskās aprupes koncepcijas ietvaros

Autors: dace , Publicēts: augusts 10, 2012

Sirds un asinsrites sistēmas slimības ir nozīmīgākā sabiedrības veselības problēma Latvijā un viena no nozīmīgākajām visā pasaulē. To apliecina arī augstie mirstības rādītāji. Pēc Pasaules veselības organizācijas (PVO) datiem no sirds asinsvadu slimībām pasaulē mirst aptuveni 17 miljoni cilvēku gadā. Tā pat, Latvijā un visā Eiropā gadu no gada pieaug diabēta pacientu skaits. Diabēta izplatība Latvijā pieaugusi no 1,5% 2000.gadā līdz 2,09% 2005.gadā un līdz 3,2 % 2010.gadā. Latvijas iedzīvotāju sirds veselību būtiski ietekmē augstā sirds un asinsvadu slimību riska faktoru izplatība populācijā. Ekonomiski izdevīgi ir ieguldīt līdzekļus sirds asinsvadu slimību un diabēta riska faktoru novēršanā, profilakses pasākumos, slimības savlaicīgā atklāšanā un ārstēšanā, pirms slimība komplicējusies, līdz ar to farmaceitiskās aprūpes pilveidošana ir viens no būtiskiem un aktuāli aktlātiem jautājumiem veselības aprūpes sistēmas uzlabošanā[1].

Vadoties pēc farmaceita profesijas standarta, farmaceita pienākums, savas kompetences ietvaros, ir izglītot sabiedrību par dažādiem ar veselību un slimībām saistītiem jautājumiem, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, prasmi sadzīvot ar hronisku slimību, veicināt un nostiprināt paradumu kontrolēt veselības stāvokli. Farmaceita uzdevums ir veikt ekspresdiagnostiku, savas kompetences ietvaros komentēt tās rezultātus un sniegt rekomendācijas klienta turpmākai rīcībai[2].

Viena no pilnvērtīgām farmaceitiskās aprūpes sastāvdaļām tiek uzskatīta pacienta veselības kontrole. Mūsdienās par ļoti svarīgām farmaceitiskās aprūpes komponentēm tiek uzskatītas veselības kontroles testi un padomi pacientam, slimnieku aprūpe. Asins holesterīna un citu lipīdu līmeņa traucējumi, to korekcija un arteriālā hipertensija, cukura diabēts un šo slimību kritiskie rādītāji. Farmaceitam un pacientam, savas kompetences ietvaros, ir jāizprot slimība, tās gaita un ārstēšanas gaidāmais efekts.

Par farmaceitiskās aprūpes indikatoru uzskata pacienta apmierinātību. Šis indikators ļoti labi raksturo farmaceitisko aprūpi aptiekā. Farmaceitiskās aprūpes kompetence attiecībā uz veselības kontroles testiem ir aktuāls jautājums, jo farmaceitam ar veselības kontroles testu pielietojumu ir vismaz trejāds kontakts:

 • farmaceits šos testus pārdod;
 • daudzas aptiekas šodien testus izpilda;
 • farmaceits sniedz padomu, ja pacientam ir veselības traucējumi[3].

Kā galvenās veselības kontroles iespējas aptiekā būtu jāmin:

 • asinspiediena mērīšana;
 • cukura līmeņa noteikšana;
 • holesterīna līmeņa noteikšana;
 • svēršanās.

Cukura diabēts, paaugstināts asinsspiediens ir bīstams, jo tam nav specifisku, brīdinošu pazīmju. Gadiem ilgi var nebūt pat sūdzību, tādēļ svarīgas ir periodiskas veselības pārbaudes. Aptaukošanās ir daudzu smagu slimību riska faktors, tostarp tādu kā sirds slimības, paaugstināts asinsspiediens, tā pat holesterīna līmenis asinīs ir ļoti svarīgs veselības rādītājs, augsta holesterīna līmeņa gadījumā palielināts risks saslimt ar asinsrites sistēmas slimībām[2].

Paškontroles testu pielietošanas ieguvumi:

 • Regulāri kontrolējot glikozes līmeni asinīs, veicot regulāru glikozes līmeņa paškontroli un farmaceitiem izglītojot savus pacintus par paškontroles iespējām, tātad sniedzot pilnvērtīgu farmaceitisko aprūpi, iespējams ilgtermiņā panākt diabēta, sirds asinsvadu slimību pacientu veselības uzlabošanu;
 • Regulāri kontrolējot asinsspiedienu, pierakstot to asinsspiediena kontroles burtnīcā, regulāri lietojot atbilstošus medikamentus un sasniedzot tādu asinsspiedienu, kādam jāatbilst normām var panākt pacientu dzīves kvalitātes uzlabošanu;
 • Zems augsta blīvuma lipoproteīdu holesterīna (“labā” holesterīna), augsts triglicerīdu līmenis asinīs paaugstina sirds slimību risku. Kontrolējot šos rādītājus, jāpanāk normāls tauku līmenis asinīs un tādejādi var panākt pacienta dzīves kvalitātes uzlabošanu;
 • Pakāpeniska ķermeņa svara pazemināšana un normāla ķermeņa svara saglabāšana un veselīgs uzturs kopā ar fizisko slodzi ir ķermeņa svara pazemināšanas galvenie priekšnoteikumi. Svara pazemināšana un normalizēšana uzlabo veselības stāvokli, pašsajūtu un pazeminās sirds asinsvadu slimību risks[4].

Vēres

 1. NVD (Nacionālais veselības dienests:Sabiedrības datu analīze) [tiešsaiste]. [atsauce15.02.2012.].-Pieejams:  http://www.vmnvd.gov.lv/lv/699-statistika
 2. Farmaceita profesijas standarts-2006.[tiešsaiste].-[atsauce 03.03.2012].Pieejams: http://visc.gov.lv/saturs/profizgl/standarti/ps0381.pdf
 3. Leja J. Veselības kontroles testi aptiekā, Medicamentu Informācijas Centrs 2007.-lpp.2-3.
 4. Latvijas Diabēta Asociācija, Diabēts un sirds asinsvadu slimības[tiešsaiste]-[atsauce-02.03.2012.].-Pieejams:www.diabetsasoc.lv/dokumenti/sirds

Atbildēt

Jums ir jāielogojas lai atstātu komentārus.